Styrelsen 2017

Detta är styrelsen för året 2017 och består av 14 styrelsemedlemmar. Styrelsen är föreningens verkställande organ som väljs av och ansvarar inför föreningsstämman. Styrelsen leder föreningens verksamhet och bär ansvaret för att föreningens ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt.

Ordförande

Ordförande

Andreas Enderborg
ordforande@sofre.se

Vice Ordförande

Vice Ordförande

Johanna During
vice@sofre.se

Sekreterare

Sekreterare

Andrea Viberg
sekreterare@sofre.se

Skattmästare

Skattmästare

Emelie Boquist
skattmastare@sofre.se

Vice Skattmästare

Vice Skattmästare

Julia Fagerlund
skattmastare@sofre.se

Ordförande Marknadsföringsutskottet

Ordförande Marknadsföringsutskottet

Adam Skantz
marknadsforing@sofre.se

Vice Ordförande Marknadsföringsutskottet

Vice Ordförande Marknadsföringsutskottet

Johan Finnerman
marknadsforing@sofre.se

Ordförande Näringslivsutskottet

Ordförande Näringslivsutskottet

Victor Pege
naringsliv@sofre.se

Vice Ordförande Näringslivsutskottet

Vice Ordförande Näringslivsutskottet

Jesper Andersson
naringsliv@sofre.se

Ordförande Sociala Utskottet

Ordförande Sociala Utskottet

Julia Mark
sociala@sofre.se

Vice Ordförande Sociala Utskottet (event)

Vice Ordförande Sociala Utskottet (event)

Måns Ahlberg
sociala@sofre.se

Vice Ordförande Sociala Utskottet (sport)

Vice Ordförande Sociala Utskottet (sport)

Joakim Söderqvist
sociala@sofre.se

Ordförande Utbildningsutskottet

Ordförande Utbildningsutskottet

Helia Tehranchi
utbildning@sofre.se

Vice Ordförande Utbildningsutskottet

Vice Ordförande Utbildningsutskottet

Rickard Karlsson
utbildning@sofre.se