Extrainsatt föreningsstämma 2020

Anmälan

  • Länk till Zoom för den extrainsatta föreningsstämman skickas ut via den mail du har angett vid anmälan
  • Använd ditt för- och efternamn när du ansluter till Zoom
  • Påslagen webcam är ett krav under hela föreningsstämman
  • Skriv ditt namn i chatten för att få ordet tilldelat dig
  • Skriv i chatten om du lämnar föreningsstämman innan avslut