Hälsning från MyNanny

Stor efterfrågan på nanny som kan balansera lek och lärande

 

Allt fler familjer vill ha pedagogiska inslag i sin barnpassning, berättar företaget myNanny som erbjudit barnvakter  sedan 2007. Det handlar om familjer som på ett lekfullt sätt vill att barnen, anpassat efter ålder och mognad, ska få utveckla färdigheter som att skriva och att räkna.

 

Det har blivit allt vanligare i Sverige att familjer beslutar sig för att ta in en professionell nanny till familjen. Exakt vad detta beror på är svårt att slå fast, men ett rimligt antagande är att de hänger samman med en samhällsutveckling där allt fler familjer känner svårigheter att få vardagen att gå ihop. Många upplever det som svårt att förmå balansera privatlivets olika åtaganden med yrkeslivets åtaganden och känner att de varken kan ge hundra procent någonstans, då man känner sig så trött och stressad. Det är i allra högsta grad mänskligt. För många har en bra lösning då blivit att anlita en barnflicka som kan avlasta familjen. Vanligt är att en nanny bistår i att hämta barn på dagis eller i skolan, i förekommande fall följa med till fritidsaktiviteter och leka och umgås med barnet eller barnen i hemmet. myNanny har i över 13 års tid bedrivit barnvaktsverksamhet och har flera olika upplägg, kontakta företaget för mer information om hur en barnvakt kan hjälpa dig.

 

Flera aktörer som erbjuder nanny – har lett till förbättrade koncept

MyNanny är inte ensamma om att erbjuda barnvaktstjänster i Sverige. Det är i grunden bra med en marknad med många aktörer som kan ha olika profil och inriktningar. Vid sidan av myNanny finns exempelvis företaget NannyPoppins som erbjuder barnvakter under liknande premisser som myNanny. MyNanny gör stora ansträngningar för att matcha ihop dig med den nanny de tror bäst kommer möta era behov och önskemål.

 

Vad innebär pedagogisk nanny?

Barnpassning med en pedagogisk inriktning innebär att barnvakten, under delar av tiden med barnet, bistår med lärande i olika former. Om det är elever i förskolan kan det handla om att på ett mycket lekfullt sätt prata om världen eller göra spännande lekar med lärandeinslag, handlar det om äldre barn kan det vara att hjälpa till att öva på multiplikationstabellen eller träna på glosor i engelska.

 

Stor del av barnpassningen kan utgöras av pedagogiska inslag

När du anlitar en barnvakt i Sverige idag så omfattas det av RUT-avdraget, det vill säga att du får göra avdrag på skatten för det. Men för att barnpassningen ska omfattas av RUT-avdraget får den inte innehålla så stora pedagogiska moment, max 1/10 av tiden får avsättas för strikt läxläsning.

 

Du kan få hjälp av en nanny över hela landet

MyNanny är verksamma över hela landet. Du kan få hjälp av en barnvakt i Stockholm, såväl som i andra delar av landet. Faktum är att bolaget har knutit till sig duktiga anställda över hela landet, vilket innebär att bolaget kan erbjuda sina tjänster på de allra flesta ställena i Sverige. Ta reda på mer om hur du anlitar en barnvakt från NannyPoppins här

 

Hälsning från SmartStudies

Stor efterfrågan på läxhjälp inför hösten

 

Det har varit ett högt tryck på privatundervisning inför höstterminen 2020, berättar företaget Smartstudies som länge erbjudit läxhjälp med särskild profil mot matematikämnet. Företaget söker nu efter fler studenter som vill göra skillnad som lärare, som ett sidouppdrag till sin utbildning.

 

Ett viktigt uppdrag man har som förälder är att försöka stötta sina barn så gott det går i sin skolgång. I Sverige är det primärt skolan som ansvarar för barnens utbildning, barnen får kostnadsfri skolgång och undervisas av ämneskunniga lärare som förmedlar viktiga kunskaper till barnen. Men det finns också ett föräldraansvar för barnens skolgång – man förväntas gå på föräldramöten, hjälpa till med läxor och peppa och stötta barnen att lära sig så mycket som möjligt. Det är dock ett svårt uppdrag. Kursplaner- och ämnesplaner i dagens skola är inte samma som när många föräldrar gick i skolan och det kan därför vara svårt att hjälpa till med läxor – dessutom har många inte alltid den tid som krävs för att helhjärtat hjälpa sina barn. Ett sätt att bistå barnen i sin utbildning kan därför vara att anlita studiehjälp – vilket Smartstudies har lång erfarenhet att erbjuda.  

 

Privatundervisning i matematik för alla åldrar

Smartstudies erbjuder mattehjälp för elever i gymnasium, grundskola men även för de som läser matematik på grundnivå eller avancerad nivå inom högre utbildning. Det kan handla om allt från enklare stöd med att förklara hur begrepp ska användas, vad formler innebär eller hur man bäst kan ta sig an matematiska problem. Alla har möjligheten att bli duktiga inom matematik, det viktiga är bara att man lär sig metodiken och vågar repetera den om och om igen. Det finns inga genvägar till att bli bra på matte – men alla kan det om man bara får gott om tid med en bra lärare och anstränger sig.

 

Läxhjälp som utgår ifrån elevens behov

För Smartstudies är det helt avgörande att utforma undervisningen utifrån elevens behov och önskemål. Vissa elever har exempelvis lättare med muntlig produktion än skriftlig produktion, då inriktar vi läxhjälpen på den skriftliga produktionen för att eleven ska förbättra sina färdigheter där. Vi arbetar alltid diagnostiskt för att vi ska kunna lägga extra krut i undervisningen på de områden där eleven har störst utmaningar. Ett annat bolag som också jobbar diagnostiskt med läxhjälp är Allakando.

 

Privatlärare som själva har läst det de ska undervisa i

En sak som sannolikt har gjort Smartstudies mycket framgångsrikt är deras skickliga och duktiga privatlärare. Lärarna har ofta själva pluggat just den kurs eller det ämne som de ska undervisa andra elever i – vilket gör att de vet vilka knep och tips som är bra för att klara sig så bra som möjligt i ämnet. Privatlärarna är som regel studenter inom högre utbildning som mot en ersättning åtar sig uppdrag inom läxhjälp. Det finns nu en särskilt stor efterfrågan på mattelärare hos Smartstudies. Om du är bra på matematik och dessutom är duktig på att förklara saker så att andra förstår, så kan uppdraget som lärare vara något för dig.

 

 

TraineeDagen 2020

Smartaste vägen till toppjobbet!
Träffa drömarbetsgivarna som erbjuder Nordens populäraste traineeprogram.
Anmäl dig gratis idag för en chans till en plats. Träffa H&M, ABB, Volvo Group, Tele2, SEB, Scania, Saab, Siemens, IBM, Ericsson med flera!

Missa inte chansen att bli en av de utvalda till TraineeDagen 2020
– Hela Sveriges Traineekonferens, 16 oktober 2020 på Waterfront Congress Centre.

  • Kickstarta din karriär på ett traineeprogram
  • Rekryterare är på plats och vill möta Dig!
  • Gratis för studenter och young professionals

 

Vid anmälan är du med och tävlar om en resa till karriärstaden New York – @traineeguiden klimatkompenserar självklart!

 

Begränsat antal platser! Ansök idag för större chans att få komma med. Desto tidigare du ansöker desto större chans har du att få en biljett då inbjudningar skickas ut löpande.

Regkod: SÖFRE

? Läs mer här: https://bit.ly/3crGaqW

Handlingar till SÖFREs ordinarie årsstämma 2020

Måndagen den 17 februari kommer SÖFREs ordinarie föreningsstämma 2020 äga rum. På stämman kommer inkomna propositioner att behandlas och SÖFREs valberedning 2020 att väljas in. Handlingarna till stämman kan ni läsa genom att klicka HÄR. I handlingarna finns information om bl.a.:

– Hur en föreningsstämma går till
– Kandidaternas ansökningar till SÖFREs valberedning 2020
– Inkomna propositioner
– Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
– Frågan om ansvarsfrihet för föregående styrelse

Detta är medlemmarnas chans att vara med och påverka föreningen, så se till att läsa igenom handlingarna för att kunna ta välgrundade beslut på plats.

Stämman äger rum på Södertörns högskola i MB503 den 17 februari klockan 16:00. Kaffe och fika finns på plats.
Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta för att kunna vara med och påverka SÖFREs framtid och vara uppdaterad om vad som sker i föreningen.

Vi ses där!

Södertörns Förenade Ekonomers ordinarie årsstämma 2020

SÖFREs styrelse kallar till ordinarie årsstämma den 17 februari kl 16:00 i sal MB503. På den ordinarie årsstämman kommer valberedningen för verksamhetsåret 2020 att väljas. Under den ordinarie årsstämman behandlas bland annat inkomna motioner och propositioner. Sista dagen att skicka in motioner är den 10 februari, 7 dagar innan stämman, och de skickas till sekreterare@sofre.se.

Vill du vara en del av SÖFREs valberedning 2020? Beskriv dig kort samt motivera varför du passar på posten och skicka detta till ordforande@sofre.se.

Vi kommer att bjuda på lättare tilltugg samt kaffe.

Handlingarna publiceras här på hemsidan några dagar innan stämman.

För att kunna delta på årsstämman behöver man vara medlem i SÖFRE, vilket du blir genom att följa länken nedan.

Bli Medlem