Ett utlysande om GDPR

 
SÖFRE ? GDPR
 
I fredags, den 25e maj trädde EU-förordningen, General Data Protection Regulation(GDPR) eller på svenska, Dataskyddsförordningen i kraft. Denna förordning ersätter den tidigare Personuppgiftslagen(PuL) och ämnar till att ge dig, som individ, kontrollen över dina egna personuppgifter.
 
Din integritet och säkerhet kring personuppgifter stärks och det tycker vi är toppen!
 
SÖFRE vill kunna säkerställa att arbetet kring hantering av personuppgifter sker säkert och korrekt. Styrelsen vill därför informera dig som medlem att vi i talande stund arbetar för att uppnå detta mål.
 
Vi tittar just nu på att revidera bl.a.:
  • Tillsätta dataskyddsombudsman
  • Alternativa plattformar till Google drive
  • Back-upp moln och fysisk back-upp av data
  • Back-upp och datalagring via SÖFREs hemsida(www.sofre.se)
  • Revidering av diverse dokument och policys e.g. Medlemspolicy
  • Interna arbetssätt kring datasäkerhet e.g. biljettförsäljning och mailhantering
 
Då förordningen skarpt är i kraft så vill SÖFRE efterfölja GDPR i bästa mån även om majoriteten av ovannämnda punktlista kommer att ske under sommaren och hoppas ni har förståelse för detta.
 
Tveka inte att höra av dig till ordforande@sofre.se vid frågor eller funderingar gällande denna omställning.
 
SÖFRE ? GDPR
 
Med SÖFRIGASTE hälsningar,
Styrelsen