Handling till SÖFREs extrainsatta föreningsstämma 2019

På onsdag är det äntligen dags för den extra insatta föreningsstämman 2019. På stämman kommer styrelsen för verksamhetsåret 2020 väljas in, samt inkomna motioner och propositioner kommer att behandlas.

Handlingarna till stämman kan ni läsa genom att klicka här. I handlingarna finns allmän information om hur en stämma går till, samtliga kandidaters ansökningar till styrelseposterna, och de inkomna propositionerna. Detta är alla er medlemmars chans att vara med och påverka föreningen, så se till att läsa igenom handlingarna för att kunna ta välgrundade beslut på plats.

Stämman äger rum på Södertörns högskola i MA648, den 20 november klockan 16:30. Det kommer bjudas på enklare mat och fika för alla som är på plats.

Vi hoppas att så många som möjligt deltar för att rösta fram de bäst lämpade kandidaterna till styrelsen 2019!

För att gå på stämman behöver du vara medlem i SÖFRE. Medlemsregistrering sker via: