Handlingar till SÖFREs extrainsatta årsstämma 2018

Om knappt 42 timmar är det dags för SÖFREs extrainsatta årsstämma 2018 att äga rum. På stämman kommer styrelsen för verksamhetsåret 2019 väljas in, samt inkomna motioner och propositioner kommer att behandlas.

Handlingarna till stämman kan ni läsa genom att klicka här. I handlingarna finns allmän information om hur en stämma går till, samtliga kandidaters ansökningar till styrelseposterna, och de inkomna propositionerna. Detta är alla er medlemmars chans att vara med och påverka föreningen, så se till att läsa igenom handlingarna för att kunna ta välgrundade beslut på plats.

Stämman äger rum på Södertörns högskola i MB416, den 20 november klockan 16:00. Det kommer bjudas på enklare mat och fika för alla som är på plats.

Vi hoppas att så många som möjligt deltar för att rösta fram de bäst lämpade kandidaterna till styrelsen 2019!