Handlingar till SÖFREs ordinarie årsstämma 2017

SÖFREs ordinarie årsstämma närmar sig med stormsteg och det är snart 24 timmar kvar tills stämman är igång. På stämman kommer styrelsen att behandla förslagna stadgeändringar från styrelsen, gå igenom verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2016. Under stämman kommer även ny valberedning och revisor för verksamhetsåret 2017 att väljas in.

Handlingarna till stämman kan ni läsa genom att klicka här. Läs igenom handlingarna noga så att du vet vad som kommer tas upp på den ordinarie årsstämman. Stämman kommer att äga rum på Södertörns högskola i sal MB503 klockan 16:00. Det kommer bjudas på lättare fika och kaffe till alla som är på plats.

 

Vi hoppas att så många som möjligt deltar på den ordinarie årsstämman för att gå igenom det tidigare året samt välja in ny valberedning och revisor för 2017!