Handlingar till SÖFREs ordinarie årsstämma 2020

Måndagen den 17 februari kommer SÖFREs ordinarie föreningsstämma 2020 äga rum. På stämman kommer inkomna propositioner att behandlas och SÖFREs valberedning 2020 att väljas in. Handlingarna till stämman kan ni läsa genom att klicka HÄR. I handlingarna finns information om bl.a.:

– Hur en föreningsstämma går till
– Kandidaternas ansökningar till SÖFREs valberedning 2020
– Inkomna propositioner
– Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
– Frågan om ansvarsfrihet för föregående styrelse

Detta är medlemmarnas chans att vara med och påverka föreningen, så se till att läsa igenom handlingarna för att kunna ta välgrundade beslut på plats.

Stämman äger rum på Södertörns högskola i MB503 den 17 februari klockan 16:00. Kaffe och fika finns på plats.
Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta för att kunna vara med och påverka SÖFREs framtid och vara uppdaterad om vad som sker i föreningen.

Vi ses där!