Handlingar till SÖFREs ordinarie årsstämma 2020

Måndagen den 17 februari kommer SÖFREs ordinarie föreningsstämma 2020 äga rum. På stämman kommer inkomna propositioner att behandlas och SÖFREs valberedning 2020 att väljas in. Handlingarna till stämman kan ni läsa genom att klicka HÄR. I handlingarna finns information om bl.a.:

– Hur en föreningsstämma går till
– Kandidaternas ansökningar till SÖFREs valberedning 2020
– Inkomna propositioner
– Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
– Frågan om ansvarsfrihet för föregående styrelse

Detta är medlemmarnas chans att vara med och påverka föreningen, så se till att läsa igenom handlingarna för att kunna ta välgrundade beslut på plats.

Stämman äger rum på Södertörns högskola i MB503 den 17 februari klockan 16:00. Kaffe och fika finns på plats.
Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta för att kunna vara med och påverka SÖFREs framtid och vara uppdaterad om vad som sker i föreningen.

Vi ses där!

Södertörns Förenade Ekonomers ordinarie årsstämma 2020

SÖFREs styrelse kallar till ordinarie årsstämma den 17 februari kl 16:00 i sal MB503. På den ordinarie årsstämman kommer valberedningen för verksamhetsåret 2020 att väljas. Under den ordinarie årsstämman behandlas bland annat inkomna motioner och propositioner. Sista dagen att skicka in motioner är den 10 februari, 7 dagar innan stämman, och de skickas till sekreterare@sofre.se.

Vill du vara en del av SÖFREs valberedning 2020? Beskriv dig kort samt motivera varför du passar på posten och skicka detta till ordforande@sofre.se.

Vi kommer att bjuda på lättare tilltugg samt kaffe.

Handlingarna publiceras här på hemsidan några dagar innan stämman.

För att kunna delta på årsstämman behöver man vara medlem i SÖFRE, vilket du blir genom att följa länken nedan.

Bli Medlem

Handling till SÖFREs extrainsatta föreningsstämma 2019

På onsdag är det äntligen dags för den extra insatta föreningsstämman 2019. På stämman kommer styrelsen för verksamhetsåret 2020 väljas in, samt inkomna motioner och propositioner kommer att behandlas.

Handlingarna till stämman kan ni läsa genom att klicka här. I handlingarna finns allmän information om hur en stämma går till, samtliga kandidaters ansökningar till styrelseposterna, och de inkomna propositionerna. Detta är alla er medlemmars chans att vara med och påverka föreningen, så se till att läsa igenom handlingarna för att kunna ta välgrundade beslut på plats.

Stämman äger rum på Södertörns högskola i MA648, den 20 november klockan 16:30. Det kommer bjudas på enklare mat och fika för alla som är på plats.

Vi hoppas att så många som möjligt deltar för att rösta fram de bäst lämpade kandidaterna till styrelsen 2019!

För att gå på stämman behöver du vara medlem i SÖFRE. Medlemsregistrering sker via:

SÖFRES STYRELSE KALLAR TILL EXTRAINSATT FÖRENINGSSTÄMMA!

Den 20 november klockan 16.30 kommer Södertörns Förenade Ekonomers extrainsatta föreningsstämma äga rum i sal MA648.
På den extrainsatta föreningsstämman väljs styrelsen för verksamhetsåret 2020 in. Alla inkomna motioner och propositioner kommer även att behandlas under den extrainsatta föreningsstämman.

Som ordinarie SÖFRE-medlem har du rösträtt på stämman, för att vara ordinarie medlem krävs det att du har studerat på Södertörns högskola under år 2019. Det är viktigt att du som medlem deltar på stämman och gör din röst hörd, för att rösta fram den bästa styrelsen för verksamhetsåret 2020. Tänk på att du som medlem kan göra skillnad för hur föreningen kommer att drivas.

ÄR DU EN DEL AV SÖFRES STYRELSE 2020?
Sista dagen för ansökning till styrelsen via valberedningen är söndagen den 3 november. För mer information om hur du söker samt valberedningens arbete gå in på:
https://www.sofre.se/rekrytering/

Där kan du även läsa SÖFREs stadgar och befattningsbeskrivningar för styrelseposterna.

Du kan även nominera kandidater till valberedningen, detta för att hjälpa valberedningen så att de inte går miste om några guldkorn! Det kan du göra här: https://forms.gle/sqFfbq3nwngCMMrZ8

Du kan nominera kandidater t.o.m 20 oktober!

HANDLINGAR
Handlingarna behandlar de stadgeändringar styrelsen föreslår, motioner som medlemmar föreslår samt ger en grundläggande sammanställning och presentation av kandidaterna till styrelsen. I handlingarna hittar du även en guide för den extrainsatta årsstämman.

Motions- och propositionsstopp den 13 november!

Observera att samtliga ansökningar skickas, efter ifylld ansökningsmall, till valberedning@sofre.se. Mer information i länk ovan.

Frågor skickas till ordforande@sofre.se eller se https://www.sofre.se/rekrytering/ för mer information.

– HÅLLTIDER –
Nominering: Senast 20 oktober
Ansökan: Senast 27 oktober
Motions- och propositionsstopp: Senast 13 November
Extrainsatt föreningsstämma: 20 November, kl. 16.30-22.00 i MA648