SÖFRES STYRELSE KALLAR TILL EXTRAINSATT FÖRENINGSSTÄMMA!

Den 18:e november klockan 15:00 kommer Södertörns Förenade Ekonomers extrainsatta föreningsstämma att äga rum digitalt för första gången!
På den extrainsatta föreningsstämman väljs styrelsen för verksamhetsåret 2021 in.
Alla inkomna motioner och propositioner kommer även att behandlas under den extrainsatta föreningsstämman.
Som ordinarie SÖFRE-medlem har du rösträtt på stämman, för att vara ordinarie medlem krävs det att du studerar på Södertörns högskola under år 2020. Det är viktigt att du som medlem deltar på stämman och gör din röst hörd, för att rösta fram den bästa styrelsen för verksamhetsåret 2021. Tänk på att du som medlem kan göra skillnad för hur föreningen kommer att drivas.

ÄR DU EN DEL AV SÖFRES STYRELSE 2021?
Sista dagen för ansökning till styrelsen via valberedningen är fredagen den 6:e november. För mer information om hur du söker samt valberedningens arbete gå in på:
Rektrytering
Där kan du även läsa SÖFREs stadgar och befattningsbeskrivningar för styrelseposterna.
Du kan även nominera kandidater till valberedningen, detta för att hjälpa valberedningen så att de inte går miste om några guldkorn! Det kan du göra här:
Nominering
Sista dagen du kan nominera kandidater är söndagen den 1:a november!

HANDLINGAR
Handlingarna behandlar de stadgeändringar styrelsen föreslår, motioner som medlemmar föreslår samt ger en grundläggande sammanställning och presentation av kandidaterna till styrelsen. I handlingarna hittar du även en guide för den extrainsatta årsstämman.
Motions- och propositionsstopp är onsdagen den 11:e november!
Observera att samtliga ansökningar skickas, efter ifylld ansökningsmall, till valberedning@sofre.se. Mer information i länk ovan.
Frågor skickas till ordforande@sofre.se eller se https://www.sofre.se/rekrytering/ för mer information.

ANMÄLAN
För att delta på den extrainsatta föreningsstämman måste du anmäla dig.
Anmälan sker via: Anmälan

HÅLLTIDER
Nominering: Senast söndagen den 1:a november, kl. 23:59
Ansökan: Senast fredagen den 6:e november, kl. 23:59
Motions- och propositionsstopp: Senast onsdagen den 11:e November
Extrainsatt föreningsstämma: Onsdagen den 18:e november, kl. 15:00

Södertörns Förenade Ekonomers ordinarie årsstämma 2019

SÖFREs styrelse kallar till ordinarie årsstämma den 13 februari kl 16.30 i sal MB503. På den ordinarie årsstämman kommer valberedningen för verksamhetsåret 2019 att väljas. Under den ordinarie årsstämman behandlas bland annat inkomna motioner och propositioner. Sista dagen att skicka in motioner är den 6 februari, 7 dagar innan stämman, och de skickas till sekreterare@sofre.se.
 
Vill du vara en del av SÖFREs valberedning 2019? Beskriv dig kort samt motivera varför du passar på posten och skicka detta till ordforande@sofre.se.
 
Vi kommer att bjuda på lättare tilltugg samt kaffe.
 
Handlingarna publiceras på SÖFREs hemsida några dagar innan stämman.
 
För att kunna delta på årsstämman behöver man vara medlem i SÖFRE, vilket du blir genom att fylla i formuläret HÄR.