SÖFREs ordinarie årsstämma 2017

SÖFREs styrelse kallar till ordinarie årsstämma!

 

På torsdagen den 23:e februari klockan 16:00 hålls SÖFREs ordinarie årsstämma i sal MB503.

Den ordinarie årsstämman ämnar att behandla punkterna:

– Föreslagna stadgeändringar från styrelsen

– Verksamhetsberättelse för 2016

– Revisionsberättelse för 2016

– Resultat- och balansräkning för 2016

– Ansvarsfrihet för styrelsen 2016

– Val av valberedning för verksamhetsåret 2017

– Val av revisor för verksamhetsåret 2017

 

Handlingar kommer att skickas ut några dagar innan stämman.

 

För att kunna delta på årsstämman behöver man vara medlem i SÖFRE, vilket man blir på: https://www.sofre.se/sofre/bli-medlem/.

 

Motioner och eventuella frågor skickas till ordforande@sofre.se.

Sista datum för inskickande av motioner är 16:e februari.

 

ÄR DU EN DEL AV SÖFRES VALBEREDNING 2017?

 

En ny valberedning kommer att väljas för år 2017. Valberedningens uppgift är att hitta passande personer till de olika styrelseposterna, samt till andra viktiga projektledarroller inom SÖFRE. Du kan läsa mer om valberedningen här: https://www.sofre.se/valberedningen/.

 

För att ansöka till valberedningen ska följande punkter besvaras:

– Namn

– Telefonnummer

– Program

– Vilka tidigare erfarenheter har du inom SÖFRE?

– Varför vill just du vara med i valberedningen för 2017?

– Varför passar du för posten?

 

Ansökningar skickas till ordforande@sofre.se senast 16:e februari.

OBS! Vill man inte eller hinner man inte skicka in sin kandidatur innan utsatt sökstopp (den 16:e februari) så kan man fortfarande kandidera direkt på årsstämman.

 

Vi kommer att bjuda på kaffe och lättare fika under årsstämman.
Varmt välkommen!