Projektgruppen för Momentum 2018/2019

Bilder på projektgruppen för Momentum - SÖFREs mentorskapsprogram 2018/2019 kommer inom kort.

Projektledare

Per Wangerud

Projektledare

Alexandra Maria Engman

Mentoransvarig

Johan Finn

Adeptansvarig

Vero Albama

Marknadsföringsansvarig

Sara Eriksson