Projektgruppen för Momentum 2017/2018

Bilder på projektgruppen för Momentum - SÖFREs mentorskapsprogram 2017/2018 kommer inom kort.

Projektledare

Agnes Helander

Projektledare

Oskar Hillenfjärd

Mentoransvarig

Tore Landin Larsson

Mentoransvarig

Max Xisrav Jurayev

Adeptansvarig

Sara Östberg

Adeptansvarig

Natalie Holm

Marknadsföringsansvarig

Moa Olsén