S.E.R.O. söker projektledare för Arbetsmarknadsdag.com

Om S.E.R.O.

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) är sedan 1975 en paraplyorganisation för ekonomföreningar och -kårer. Deras mål är att öka de svenska ekonomstudenternas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. De ska vara en resurs för sina medlemmar samt på ett nationellt plan driva utbildningspolitiska frågor gentemot beslutsfattare.

Vad är kopplingen mellan S.E.R.O. och SÖFRE? Jo, Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) är anslutna till S.E.R.O.:s nätverk precis som många andra ekonomföreningar vid olika universitet och högskolor från hela Sverige.

Arbetsmarknadsdag.com

Runt om i landet arrangeras det årligen, av studentföreningar och -kårer ett stort antal arbetsmarknadsdagar. Dessa dagar bjuder på ypperliga tillfällen där näringsliv och studenter får tillfälle att träffas och knyta nya kontakter. Arbetsmarknadsdagarna som är spridda runt om i hela landet är av varierande storlek och bredd och erbjuder förutom de klassiska mässdagarna ett stort utbud av föreläsningar, kontaktsamtal, inspiration, mingel och diverse andra arrangemang.

I riksorganisationens arbete med att skapa plattformar för samverkan mellan akademi och näringsliv ingår det att driva Arbetsmarknadsdag.com i samarbete med Civilekonomerna. Sidan ska fungera som en resurs för arrangörer och utställare av arbetsmarknadsdagar och nylanserades med ett nytt koncept hösten 2014, för att göra den till en ännu mer användbar resurs för de som jobbar med arbetsmarknadsdagar. Här kan ni läsa ytterligare om S.E.R.O. och dess arbete med Arbetsmarknadsdag.com.

Nedan följer en annons där en projektledare för Arbetsmarknadsdag.com under 2016 sökes:

arbetsmarknadsdagprojektledare-3