Södertörns Förenade Ekonomers ordinarie årsstämma 2020

SÖFREs styrelse kallar till ordinarie årsstämma den 17 februari kl 16:00 i sal MB503. På den ordinarie årsstämman kommer valberedningen för verksamhetsåret 2020 att väljas. Under den ordinarie årsstämman behandlas bland annat inkomna motioner och propositioner. Sista dagen att skicka in motioner är den 10 februari, 7 dagar innan stämman, och de skickas till sekreterare@sofre.se.

Vill du vara en del av SÖFREs valberedning 2020? Beskriv dig kort samt motivera varför du passar på posten och skicka detta till ordforande@sofre.se.

Vi kommer att bjuda på lättare tilltugg samt kaffe.

Handlingarna publiceras här på hemsidan några dagar innan stämman.

För att kunna delta på årsstämman behöver man vara medlem i SÖFRE, vilket du blir genom att följa länken nedan.

Bli Medlem