Finanssällskapet fungerar som en mötesplats där studenter kan utbyta kunskap. Plattformen är till för de studenter som har intresset att lära sig teorier, strategier, produkter, möjligheter och olika andra aspekter som stödjer studenters intresse för finansbranschen. För att uppnå detta arrangerar Finanssällskapet evenemang i form av utbildningar, studiebesök och föreläsningar med olika teman med företag och yrkesverksamma inom finansbranschen.

 

Finanssällskapet är ett projekt inom utbildningsutskottet och där med har vi varannan vecka representanter från finanssällskapet på utbildningsutskottets möten.

Kontaktuppgifter

PROJEKTLEDARE

Johan Finn

Email: finanssallskapet@sofre.se

 

 

Oscar Widén

Email: finanssallskapet@sofre.se