SÖFRES STYRELSE KALLAR TILL EXTRAINSATT FÖRENINGSSTÄMMA!

Den 20 november klockan 16.30 kommer Södertörns Förenade Ekonomers extrainsatta föreningsstämma äga rum i sal MA648.
På den extrainsatta föreningsstämman väljs styrelsen för verksamhetsåret 2020 in. Alla inkomna motioner och propositioner kommer även att behandlas under den extrainsatta föreningsstämman.

Som ordinarie SÖFRE-medlem har du rösträtt på stämman, för att vara ordinarie medlem krävs det att du har studerat på Södertörns högskola under år 2019. Det är viktigt att du som medlem deltar på stämman och gör din röst hörd, för att rösta fram den bästa styrelsen för verksamhetsåret 2020. Tänk på att du som medlem kan göra skillnad för hur föreningen kommer att drivas.

ÄR DU EN DEL AV SÖFRES STYRELSE 2020?
Sista dagen för ansökning till styrelsen via valberedningen är söndagen den 3 november. För mer information om hur du söker samt valberedningens arbete gå in på:
https://www.sofre.se/rekrytering/

Där kan du även läsa SÖFREs stadgar och befattningsbeskrivningar för styrelseposterna.

Du kan även nominera kandidater till valberedningen, detta för att hjälpa valberedningen så att de inte går miste om några guldkorn! Det kan du göra här: https://forms.gle/sqFfbq3nwngCMMrZ8

Du kan nominera kandidater t.o.m 20 oktober!

HANDLINGAR
Handlingarna behandlar de stadgeändringar styrelsen föreslår, motioner som medlemmar föreslår samt ger en grundläggande sammanställning och presentation av kandidaterna till styrelsen. I handlingarna hittar du även en guide för den extrainsatta årsstämman.

Motions- och propositionsstopp den 13 november!

Observera att samtliga ansökningar skickas, efter ifylld ansökningsmall, till valberedning@sofre.se. Mer information i länk ovan.

Frågor skickas till ordforande@sofre.se eller se https://www.sofre.se/rekrytering/ för mer information.

– HÅLLTIDER –
Nominering: Senast 20 oktober
Ansökan: Senast 27 oktober
Motions- och propositionsstopp: Senast 13 November
Extrainsatt föreningsstämma: 20 November, kl. 16.30-22.00 i MA648