Stadgar

Södertörns Förenade Ekonomers stadgar är utformade efter tradition och stark praxis. I stadgan framgår föreningens säte och ändamål men även den individuella medlemmens rättigheter men även skyldigheter. Rättigheter är t.ex rösträtt, närvaranderätt och yttranderätt. Skyldigheter är medlemmens ansvar att verka i enlighet med föreningens syfte, mål och värderingar.

För att se SÖFREs Stadgar 2020, Klicka här

 

 

MEDLEMSPOLICY

Genom att vara eller bli medlem i Södertörns Förenade Ekonomer så har man aktivt valt att efterfölja föreningens Medlemspolicy. Dokumentet rör hela föreningens verksamhet vad gäller bl.a. evenemang och sammanslutningar. I dokumentet finnes även föreningens drog-, alkohol-, och våldpolicy. SÖFREs styrelse förbehåller sig rätten att utföra ändringar i policyn under pågående verksamhetsår om ändringen är av särskild betydelse för verksamheten. Om du som medlem vill föreslå en ändring i policyn så gör du detta genom att skicka in en motion till ett styrelsemöte.

För att se SÖFREs Medlemspolicy 2020, klicka här.

 

Har du några andra frågor eller funderingar gällande föreningens styrdokument, tveka inte att ta kontakt med oss på info@sofre.se