STYRELSEN KALLAR TILL EXTRAINSATT ÅRSSTÄMMA!

Tisdagen den 25 oktober kl 16:00 kommer Södertörns Förenade Ekonomers extrainsatta årsstämma äga rum. Sal kommer att meddelas senare.

På den extrainsatta årsstämman kommer styrelsen för verksamhetsåret 2017 att väljas. Under den extrainsatta årsstämman behandlas även alla inkomna motioner och propositioner.

Som ordinarie SÖFRE-medlem har du rösträtt på stämman, för att vara ordinarie medlem krävs det att du har studerat på Södertörns högskola under 2016. Det är viktigt att du som medlem kommer på stämman och gör din röst hörd! Att du deltar i att rösta fram den bästa styrelsen för verksamhetsåret 2017, en representativ styrelse som kan föra föreningen framåt. SÖFRE är din förening och du kan göra skillnad!

ÄR DU EN DEL AV SÖFREs STYRELSE 2017?
Sökstopp för ansökning till styrelsen via valberedningen är söndagen den 16 oktober. För mer information om hur du söker samt valberedningens arbete gå in på: https://www.sofre.se/rekrytering/

Där kan du även läsa SÖFREs stadgar och befattningsbeskrivningarna för styrelseposterna.

Du kan även nominera kandidater till valberedningen, detta för att hjälpa valberedningen så att de inte går miste om några guldkorn! Detta kan du göra här: https://goo.gl/forms/qy1BwLjuF84u43Qk2 senast den 13 oktober!

HANDLINGAR
Handlingarna behandlar de stadgeändringar styrelsen föreslår samt ger en grundläggande sammanställning och presentation av kandidaterna till styrelsen. I handlingarna hittar du även en guide för den extrainsatta årsstämman.

Vi kommer att bjuda på mat samt kaffe.

Motions- och propositionsstopp är den 18 oktober!

Frågor skickas till ordforande@sofre.se eller se www.sofre.se/rekrytering-av-styrelse-2/ för mer information.