Styrelsen 2019

Detta är styrelsen för året 2019 och består av 13 styrelsemedlemmar. Styrelsen är föreningens verkställande organ som väljs av och ansvarar inför föreningsstämman. Styrelsen leder föreningens verksamhet och bär ansvaret för att föreningens ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt.

Ordförande

Ordförande

Jacob Witt-Strömer
ordforande@sofre.se

Vice ordförande

Vice ordförande

Simon Cuenca Martinez
viceordforande@sofre.se

Sekreterare

Sekreterare

Jasmine Hallgren
sekreterare@sofre.se

Skattmästare

Skattmästare

Hanna Lewander
ekonomi@sofre.se

Ordförande marknadsföringsutskottet

Ordförande marknadsföringsutskottet

Samuel Boding
marknadsforing@sofre.se

Vice ordförande marknadsföringsutskottet

Vice ordförande marknadsföringsutskottet

Ellen Colliander
marknadsforing@sofre.se

Ordförande näringslivsutskottet

Ordförande näringslivsutskottet

Joelle Antar
naringsliv@sofre.se

Vice ordförande näringslivsutskottet

Vice ordförande näringslivsutskottet

Ida Ahlbin
naringsliv@sofre.se

Ordförande sociala utskottet

Ordförande sociala utskottet

Adel Khan
sociala@sofre.se

Vice ordförande sociala utskottet (event)

Vice ordförande sociala utskottet (event)

Adam Teker
sociala@sofre.se

Vice ordförande sociala utskottet (sport)

Vice ordförande sociala utskottet (sport)

Klara Pettersson
sociala@sofre.se

Ordförande utbildningsutskottet

Ordförande utbildningsutskottet

John Öman
utbildning@sofre.se

Vice ordförande utbildningsutskottet

Vice ordförande utbildningsutskottet

Gabriella Krohn Ams
utbildning@sofre.se