Styrelsen 2020

Detta är styrelsen för året 2020 och består av 12 styrelsemedlemmar. Styrelsen är föreningens verkställande organ som väljs av och ansvarar inför föreningsstämman. Styrelsen leder föreningens verksamhet och bär ansvaret för att föreningens ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt.

Ordförande

Ordförande

Josef Westling
ordforande@sofre.se

Vice ordförande

Vice ordförande

Christopher Wärulf
viceordforande@sofre.se

Sekreterare

Sekreterare

Josefin Wik
sekreterare@sofre.se

Skattmästare

Skattmästare

Emelie Strömberg
ekonomi@sofre.se

Ordförande marknadsföringsutskottet

Ordförande marknadsföringsutskottet

Daniel Öberg
marknadsforing@sofre.se

Vice ordförande marknadsföringsutskottet

Vice ordförande marknadsföringsutskottet

Kevin Chan
marknadsforing@sofre.se

Ordförande näringslivsutskottet

Ordförande näringslivsutskottet

Nicklas Karlsson
naringsliv@sofre.se

Vice ordförande näringslivsutskottet

Vice ordförande näringslivsutskottet

Ruben Fellevik
naringsliv@sofre.se

Ordförande sociala utskottet

Ordförande sociala utskottet

Ása Rut Daviðsdóttir
sociala@sofre.se

Vice ordförande sociala utskottet (event)

Vice ordförande sociala utskottet (event)

Nathan Solomon
sociala@sofre.se

Vice ordförande sociala utskottet (sport)

Vice ordförande sociala utskottet (sport)

VAKANT
sociala@sofre.se

Ordförande utbildningsutskottet

Ordförande utbildningsutskottet

Edward Nguyen
utbildning@sofre.se

Vice ordförande utbildningsutskottet

Vice ordförande utbildningsutskottet

Hans Moosberg
utbildning@sofre.se