Styrelsen 2018

Detta är styrelsen för året 2018 och består av 13 styrelsemedlemmar. Styrelsen är föreningens verkställande organ som väljs av och ansvarar inför föreningsstämman. Styrelsen leder föreningens verksamhet och bär ansvaret för att föreningens ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt.

Ordförande

Ordförande

Jens Dang
ordforande@sofre.se

Vice ordförande

Vice ordförande

Clara Hedlund
vice@sofre.se

Sekreterare

Sekreterare

Matilda Nilsson
sekreterare@sofre.se

Skattmästare

Skattmästare

Nicole Dreje
ekonomi@sofre.se

Ordförande marknadsföringsutskottet

Ordförande marknadsföringsutskottet

Miran Gurses
marknadsforing@sofre.se

Vice ordförande marknadsföringsutskottet

Vice ordförande marknadsföringsutskottet

Martin Holmgren
marknadsforing@sofre.se

Ordförande näringslivsutskottet

Ordförande näringslivsutskottet

Niklas Bhatiasson
naringsliv@sofre.se

Vice ordförande näringslivsutskottet

Vice ordförande näringslivsutskottet

Vakant

Ordförande sociala utskottet

Ordförande sociala utskottet

Louise Haavisto
sociala@sofre.se

Vice ordförande sociala utskottet (event)

Vice ordförande sociala utskottet (event)

Jakob Mathiasson
sociala@sofre.se

Vice ordförande sociala utskottet (sport)

Vice ordförande sociala utskottet (sport)

Kasper Karlsson
sociala@sofre.se

Ordförande utbildningsutskottet

Ordförande utbildningsutskottet

Jasmine Hamidi
utbildning@sofre.se

Vice ordförande utbildningsutskottet

Vice ordförande utbildningsutskottet

Fredrik Olsson
utbildning@sofre.se