Handlingar till SÖFREs extrainsatta årsstämma 2017

Dagen för SÖFREs extrainsatta årsstämma är snart här och det lite mer 24 timmar kvar tills vi öppnar dörrarna till Svarta Lådan där stämman kommer att äga rum. På stämman kommer styrelsen för verksamhetsåret 2018 att väljas in och alla ordinarie medlemmar i SÖFRE får vara med och rösta.

Handlingarna till stämman kan ni läsa genom att klicka här. Där kan du bl.a. läsa samtliga kandidaters ansökningar till de olika styrelseposterna. Läs igenom dem noga så att du är redo att välja in SÖFREs nya styrelse. Stämman kommer att äga rum på Södertörns högskola i Svarta Lådan (MB313) kl. 16:00. Det kommer även bjudas på mat för alla som är på plats.

Vi hoppas att så många som möjligt deltar för att rösta fram de bäst lämpade kandidaterna till styrelsen 2018!

Handlingar till SÖFREs ordinarie årsstämma 2017

SÖFREs ordinarie årsstämma närmar sig med stormsteg och det är snart 24 timmar kvar tills stämman är igång. På stämman kommer styrelsen att behandla förslagna stadgeändringar från styrelsen, gå igenom verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2016. Under stämman kommer även ny valberedning och revisor för verksamhetsåret 2017 att väljas in.

Read More

STYRELSEN KALLAR TILL EXTRAINSATT ÅRSSTÄMMA!

Tisdagen den 25 oktober kl 16:00 kommer Södertörns Förenade Ekonomers extrainsatta årsstämma äga rum. Sal kommer att meddelas senare.

På den extrainsatta årsstämman kommer styrelsen för verksamhetsåret 2017 att väljas. Under den extrainsatta årsstämman behandlas även alla inkomna motioner och propositioner.

Som ordinarie SÖFRE-medlem har du rösträtt på stämman, för att vara ordinarie medlem krävs det att du har studerat på Södertörns högskola under 2016. Det är viktigt att

Read More