STYRELSEN KALLAR TILL EXTRAINSATT ÅRSSTÄMMA!

Tisdagen den 25 oktober kl 16:00 kommer Södertörns Förenade Ekonomers extrainsatta årsstämma äga rum. Sal kommer att meddelas senare.

På den extrainsatta årsstämman kommer styrelsen för verksamhetsåret 2017 att väljas. Under den extrainsatta årsstämman behandlas även alla inkomna motioner och propositioner.

Som ordinarie SÖFRE-medlem har du rösträtt på stämman, för att vara ordinarie medlem krävs det att du har studerat på Södertörns högskola under 2016. Det är viktigt att

Read More