Tillsättande av vakant styrelsepost

Efter ett excellent arbete av valberedningen har SÖFREs styrelse valt en ny kandidat till den tidigare vakantsatta posten vice ordförande för utbildningsutskottet. SÖFRE kan nu med stor glädje presentera Fredrik Olsson som ny vice ordförande för SÖFREs utbildningsutskott.  Fredrik har tidigare varit aktiv inom SÖFRE och besitter stor erfarenhet inom ledarskap, samt vilja som kommer leda utskottet framåt. Styrelsen har fullt förtroende för att Fredrik kommer att fylla posten mycket väl och vill därmed rikta ett stort grattis, samt välkomnande till Fredrik!

”Det är såklart väldigt roligt och framförallt hedrande att styrelsen har valt att ge mig detta förtroende. Jasmine är väldigt driven och ambitiös och det känns redan som vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Tillsammans så kommer vi fortsätta utveckla utbildningsutskottet till nya nivåer. Jag vill även passa på att tacka Nelly för hennes fina insats och önskar henne all lycka i framtiden.”
-Fredrik Olsson

//Styrelsen

2018-05-08